Home

octrooibureau zoeken Amsterdam | Breda | meer...

zoek op vakgebied
chemie | elektrotechniek | meer...

 

overig

octrooionderzoek | veelgestelde vragen

 


 

Vragen over octrooirecht

Waarop kan je octrooi (patent) aanvragen?
In het algemeen zou je kunnen zeggen dat je octrooi kunt aanvragen op zaken die iets te maken hebben met techniek. Bovendien moet de vinding nieuw zijn en inventief.

Hoofdstuk 1 - Artikel 2 - Rijksoctrooiwet 1995

 • 1. Vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen op alle gebieden van de technologie die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid.

 • 2. In de zin van het eerste lid worden in het bijzonder niet als uitvindingen beschouwd:

  • a. ontdekkingen, alsmede natuurwetenschappelijke theorie├źn en wiskundige methoden;

  • b. esthetische vormgevingen;

  • c. stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor het spelen of voor de bedrijfsvoering, alsmede computerprogramma’s;

  • d. presentaties van gegevens.

 • 3. Het tweede lid geldt alleen voor zover het betreft de aldaar genoemde onderwerpen of werkzaamheden als zodanig.

Uitvinderswerkzaamheid:

Om te bepalen of er sprake is van uitvinderswerkzaamheid (inventiviteit) moeten we ons afvragen of de uitvinding niet iets is dat "iedereen had kunnen bedenken". Als de uitvinding slechts een voor de hand liggende combinatie van bestaande technieken betreft, zal het moeilijk worden een octrooi voor de rechtbank met succes te verdedigen.

Een voorbeeld:

Als men op de glazen wanden van een bushalte glasbreukmelders aan zou brengen en deze koppelen aan een mobiele telefoon, zou een schade zonder vertraging aan de glaszetter kunnen worden gemeld. Door middel van nummerherkenning zou de glaszetter de locatie van de bushalte en de gebruikte glasformaten kunnen bepalen en direct uitrukken om de zaak te repareren.

Erg handig maar het betreft hier een (voor de uitgever van deze website) voor de hand liggende combinatie van bestaande technieken en het is danook nog maar de vraag of een octrooi met succes verdedigd zou kunnen worden.

Advies:

Een octrooigemachtigde kan u vertellen of het zinvol is om een octrooi aan te vragen.

 


search patent agency
Amsterdam | Breda | more...

search patent attorney
chemistry | electronics | more...

 

 

 


 

 

Wij maken gebruik van Google Analytics
Informatie over cookies
  We use Google Analytics
Information on cookies
| home | kantoor | vacatures | website | tarieven | links | disclaimer | contact |